Avon Cobra Chrome ( 130/70B18 RF TL 69H Framhjul )